National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ทำเนียบหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) เขต 6 ระยองพื้นที่ เขต องค์กรเอกชนด้าน ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
สปสช.เขต 6 ระยอง   115 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000      
จ.สมุทรปราการ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ (ประเด็นเกษตรกร) 291 หมู่ 8 ถ.พระสมุทรเจดีย์ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 089-6978931 นายสุชาติ  แสงรุ่ง  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ (ประเด็นผู้สูงอายุ) 409/124 หมู่ที่ 2 ซ.พุฒสี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 083-7838402 นายสิรภพ  ฤทธิจันทร์  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ (ประเด็นเด็กและเยาวชน) 478 หมู่ที่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 085-177-4008 นางสาวอังคณา  ขาวเผือก  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ใช้แรงงาน) 101/16 หมู่ที่ 4 ต.บางจาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10310 081-928-6583 นางสาวอรุณี  ศรีโต  
จ.ชลบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชลบุรี 3/16 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130   นางพิมลรัตน์  ศิริเลิศ 089-7543248
  ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 110/4 หมู่ที่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 061-6241936 น.ส.อารยา  แดงแสง  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน) 73/5 หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 099-5035335 นายธัญญ์นิธิ โชติระวีพัฒน์ 095-1295559
จ.ระยอง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระยอง 345 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000  

นางวรรณดี  มณีศาสตร์

นายประเมิน

087-1437858

064-7197808

  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระยอง (ประเด็นผู้สูงอายุ) 145 หมู่ที่ 5 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120   นายชาตรี  พันธุรัตน์ 081-5863175
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระยอง (ประเด็นสตรี) 5 ซ.เกาะพรวด ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000   น.ส.สุนิมิตต์  โชติช่วง 096-9166539
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเรื้อรังจังหวัดระยอง) 5/71 หมู่บ้านเติมทรัพย์ไพรเวทโฮม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 081-663-2003 นางสาววัชรี ศิริมหา  
  สมาคมคุ้มครองผู้สิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก 85/34 หมู่ 1 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 080-0981472 น.ส.สุภาวดี  วิเวก  
จ.ตราด สมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรม จ.ตราด 2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000  

น.ส.ผ่องศรี อินทสุวรรณ

นางรัญจวน  เนตรสุวรรณ

086-0515397

081-1639374

  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตราด (ประเด็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น) 68/4 หมู่ 2 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด   นายรุ่งโรจน์  น่วมเปรม 089-0031498
จ.สระแก้ว ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระแก้ว 369/80 ถ.3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 081-6831184 น.ส.ขวัญฤดี  พรหมทองดี  
จ.จันทบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดจันทบุรี 17 หมู่ 9 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  

นางสมพร  สืบวงศ์รุ่ง

นายโชคทวัส  ยินดีจันทร์

086-1396884

065-5756564

  สมาคมคนพิการจันทบูร 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 080-4407224 นายดำรง  สุริยะรังษี  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี (ประเด็นเกษตรกร) 300 หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 089-8326132 นายเอนก  ธรรมสุทธิ์  
จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี  101/1 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 080-9499397 นางอัญชลี สมโพธิ์  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี (ประเด็นผู้สูงอายุ) 234 หมู่ 4 ต.กระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 2514 081-6531758 นายสมชาย  ทองแพง  
  หสม.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน) 21/14 หมู่ 12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   นางสาวณัฐนันท์ จิวเจริญสกุล  
จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 129/36 หมู่ 3 ถ.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24210 092-5066461

น.ส.มนัสยา  สุนทรสัจ

น.ส.สุภาวดี  วิเวก

 

080-0981472

  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (เกษตรกร) 43 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 081-8657371 นายรี  โฉมสำอางค์  
  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประเด็นคนพิการ) 191/55 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 087-1110680 นายกิตชัย  กิตติคุณ