ยินดีต้อนรับ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง http://rayong.nhso.go.th            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด  
เสริมสร้างความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ภาคประ  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
คัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้  
         
อ่านทั้งหมด
<December 2016>
SuMoTuWeThFrSa
272829301

 
2

 
3
456

 
 
7

 
 
 
 
8

 
 
 
 
 
9

 
 
10
111213

 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
16

 
 
 
 
17
1819

 
 
 
20

 
 
 
21

 
 
22

 
 
23

 
24
2526

 
 
27

 
 
 
 
28

 
293031
1234567
Cluster::  C1=
 
  
  C2=
 
  
  C3=
 
  
  C4=
 
  
  C5=
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนผ่านกลไ
ทำบุญสำนักงาน ครบรอบ ๑๐ ปี
การประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบดูแลระย
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
-
 
slide ประชุมพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการยาจำเป็นชุดท
 
slideประชุมพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการยา ชุดที่่ 1
 
ประกาศ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที
 
แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุ
 
 
อ่านทั้งหมด
แจ้งแนวทางการดำเนินงานจิตเวช ปี 60
 
แจ้งแนวทางการบริหารงาน DM HT 60 /จัดสรรเงินงวด 1
 
์ข้อมูลรหัสยาแผนไทย 24 หลัก ครั้งที่ 36
 
์ข้อมูลรหัสยาแผนไทย 24 หลัก ครั้งที่ 36
 
tamplate รายงานข้อมูลแพทย์แผนไทย ปี ๖๐
 
รายละเอียดจัดสรรงบแพทย์แผนไทย ปี 59 รอบที่ 2
 
 
อ่านทั้งหมด
การจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเปร
 
จ้างดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบันทึกข้อมูลแล
 
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปปี ๒๕๕๙
Power point สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สารคดีวิทยุเกิน 30 วินาที ตอนคุ้มครองการส่งต่อผู้ป
สปอตวิทยุ 30 วินาที ตอนสายด่วน สปสช.1330
 
 
 กองทุนตำบล     
      

 

 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)