ยินดีต้อนรับ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง http://rayong.nhso.go.th            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน  
ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภา  
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านหลักประกันสุขภาพ  
ประชุมวิชาการ "Easy Asthma and COPD Clinic : Key d  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร้านยาคุณภาพ  
ประชุมเสริมความรู้ของผู้มีสิทธิ อปท. และชี้แจงแนว  
         
อ่านทั้งหมด
<August 2016>
SuMoTuWeThFrSa
311

 
2

 
 
3

 
 
4

 
5

 
 
6
78

 
 
 
 
9

 
 
 
10

 
 
 
11

 
 
12

 
13
141516

 
 
17

 
 
1819

 
20
2122

 
 
23

 
 
24

 
 
25

 
 
 
26

 
 
27
2829

 
 
30

 
31

 
123
45678910
Cluster::  C1=
 
  
  C2=
 
  
  C3=
 
  
  C4=
 
  
  C5=
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ทำบุญสำนักงาน ครบรอบ ๑๐ ปี
การประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบดูแลระย
กำหนดการ โครงการขับเคลื่อนระบบสุขภาพวิถีบูรพา อย่า
ตรวจเยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื
มาแล้ววว... "หนังสือพิมพ์เพื่อนร่วมทาง" ปีที่ ๑ ฉบ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
โปรแกรมระบบข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใ
 
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ ๕.๐ (DRGs version 5.0
 
รายงานผลการบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญ
 
เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพ
 
ประกาศ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที
 
แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุ
 
 
อ่านทั้งหมด
หนังสือ แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูล TB เพิ่มเติม
 
หนังสือ ติดตามการส่งผลงาน DOT ,ACF
 
แบบสำรวจงบลงทุนคงค้าง
 
แบบฟอร์มคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัก
 
แจ้งแนวทาง MR ป1 เพิ่มเติม
 
หนังสือ แจ้งการเปลี่ยนแปลงยา Docetaxel
 
 
อ่านทั้งหมด
จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบหลังการจ่า
 
ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน โดยวิธีเปรีย
 
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนการตรวจสอบ
 
ประกาศ เรื่อง การซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ใช้
 
ประการ ขอปิดปรับปรุงระบบ NAP+
 
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมสำนักง
 
อ่านทั้งหมด
สปอตวิทยุ 30 วินาที ตอนสายด่วน สปสช.1330
สปอตวิทยุ 30 วินาที ตอนไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาพ
สปอตวิทยุ 30 วินาที ตอนเสริมสร้างสุขภาพทุกวัยในครอ
สปอตวิทยุ 30 วินาที ตอนมะเร็งปากมดลูก
 
 
 กองทุนตำบล     
      
 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)