ยินดีต้อนรับ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง http://rayong.nhso.go.th            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทย  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
ประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด  
เสริมสร้างความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ภาคประ  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
ชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช  
         
อ่านทั้งหมด
<March 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2627281

 
2

 
 
 
3

 
 
4
56

 
 
 
7

 
 
 
8

 
 
 
 
9

 
 
 
 
10

 
 
11
1213

 
14

 
 
15

 
161718
1920

 
 
 
 
 
 
21

 
 
22

 
 
 
 
 
23

 
 
 
 
24

 
 
 
 
25
2627

 
 
28

 
 
 
29

 
 
 
30

 
 
 
31

 
1
2345678
Cluster::  C1=
 
  
  C2=
 
  
  C3=
 
  
  C4=
 
  
  C5=
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนผ่านกลไ
ทำบุญสำนักงาน ครบรอบ ๑๐ ปี
การประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบดูแลระย
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
-
 
เอกสารตัวอย่างโครงการกองทุนตำบลจังหวัดระยอง
 
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ปีงบ 2560
 
ประกาศ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที
 
แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุ
 
 
อ่านทั้งหมด
ขอความร่วมมือหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการผ่าตัด
 
แนวทางการดำเนินงานเอดส์ วัณโรค ปี 60 เขต ๖ ระยอง
 
แจ้งแนวทาง QOF ปี 2560
 
แบบฟอร์มคำของบลงทุนใหม่ 2560
 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานจิตเวช ปี 60
 
แจ้งแนวทางการบริหารงาน DM HT 60 /จัดสรรเงินงวด 1
 
 
อ่านทั้งหมด
การซื้อ/การจ้างให้กำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยประช
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
การจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเปร
 
จ้างดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบันทึกข้อมูลแล
 
อ่านทั้งหมด
แนะนำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปปี ๒๕๕๙
Power point สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สารคดีวิทยุเกิน 30 วินาที ตอนคุ้มครองการส่งต่อผู้ป
 
 
 กองทุนตำบล     
      

 

 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)