ยินดีต้อนรับ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง http://rayong.nhso.go.th            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปสข., อคม. เข  
ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน  
รับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ  
รับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์  
นวัตกรรมซองยาผู้สูงอายุ  
รับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มคนพิการ  
         
อ่านทั้งหมด
<May 2017>
SuMoTuWeThFrSa
301

 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
56
78

 
 
 
9

 
 
 
 
10

 
11

 
 
12

 
13
1415

 
 
 
16

 
 
17

 
 
 
 
 
18

 
 
 
19

 
 
 
 
20
2122

 
 
 
 
23

 
 
24

 
 
25

 
 
 
 
26

 
 
 
27
2829

 
 
30

 
31123
45678910
Cluster::  C1=
 
  
  C2=
 
  
  C3=
 
  
  C4=
 
  
  C5=
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนผ่านกลไ
ทำบุญสำนักงาน ครบรอบ ๑๐ ปี
การประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบดูแลระย
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
แบบคำขอ Username/Password โปรแกรม Seamless for DMI
 
แบบคำขอ Username Password โปรแกรม NAP, NAP WEB RE
 
เอกสารการประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเ
 
ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช
 
ประกาศ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที
 
แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุ
 
 
อ่านทั้งหมด
แจ้งแนวทางการบริหารการให้วัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้
 
แจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบปร
 
แจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบปร
 
ข้อมูลรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก ครั้งที่ ๔๓
 
ขอความร่วมมือหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการผ่าตัด
 
แนวทางการดำเนินงานเอดส์ วัณโรค ปี 60 เขต ๖ ระยอง
 
 
อ่านทั้งหมด
การซื้อ/การจ้างให้กำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยประช
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
การจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเปร
 
จ้างดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบันทึกข้อมูลแล
 
อ่านทั้งหมด
สิทธิการเปลี่ยนโรงพยาบาล(หน่วยบริการประจำ)ของผู้มี
แนะนำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปปี ๒๕๕๙
Power point สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
 
 กองทุนตำบล     
      

 

 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)