ยินดีต้อนรับ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง http://rayong.nhso.go.th            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งานรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พรบ.หลักป  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปสข., อคม. เข  
ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน  
รับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ  
รับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์  
นวัตกรรมซองยาผู้สูงอายุ  
         
อ่านทั้งหมด
<June 2017>
SuMoTuWeThFrSa
28293031123
45

 
 
 
6

 
 
 
7

 
 
8

 
 
 
 
9

 
 
10
1112

 
 
13

 
 
14

 
 
15

 
16

 
 
17
1819

 
2021

 
22

 
23

 
24
25

 
26

 
27

 
28

 
 
29

 
30

 
 
1
2345678
Cluster::  C1=
 
  
  C2=
 
  
  C3=
 
  
  C4=
 
  
  C5=
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนผ่านกลไ
ทำบุญสำนักงาน ครบรอบ ๑๐ ปี
การประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบดูแลระย
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
แบบคำขอ Username/Password โปรแกรม Seamless for DMI
 
แบบคำขอ Username Password โปรแกรม NAP, NAP WEB RE
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบป
 
แบบขอ UsernamePassword โปรแกรม CPP (ขึ้นทะเบียนหน่
 
ประกาศ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที
 
แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุ
 
 
อ่านทั้งหมด
แจ้งแนวทางการบริหารการให้วัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้
 
แจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบปร
 
แจ้งการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบปร
 
ข้อมูลรหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก ครั้งที่ ๔๓
 
ขอความร่วมมือหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการผ่าตัด
 
แนวทางการดำเนินงานเอดส์ วัณโรค ปี 60 เขต ๖ ระยอง
 
 
อ่านทั้งหมด
การซื้อ/การจ้างให้กำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยประช
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อป
 
การจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเปร
 
จ้างดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบันทึกข้อมูลแล
 
อ่านทั้งหมด
สิทธิการเปลี่ยนโรงพยาบาล(หน่วยบริการประจำ)ของผู้มี
แนะนำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปปี ๒๕๕๙
Power point สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
 
 กองทุนตำบล     
      

 

 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)