National Health Security Office Rayong Branch (Region 6)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

ประกาศผลคัดเลือกกลไกประสานงานภาคประชาชนระดับเขต (กลไกเขต)...

21/04/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอคลิปสั้น กิจกรรม "รู้จักสิทธิ รู้จักหลักประกัน ส่งเสริมป้องกันโรคด้วยสิทธิบัตรทอง "...

01/03/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกลไกประสานงานภาคประชาชนระดับเขต (กลไกเขต)...

01/03/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

มอบชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) สำหรับประชาชน...

16/08/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียนการตรวจสอบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรอง Covid 19 แบบรวมศูนย์ ปีงบประมาณ 256...

11/08/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

"สปสช.เขต 6 ระยอง ติดตามผลการเข้าถึงบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจิตเวช"...

26/07/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุม คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕...

16/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

14/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต 6 ระยอง ปี 2565 ชุดที่ 2คณะทำงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข...

14/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต 6ระยอง (คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕...

14/06/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน อปสข.เขต 6 ระยอง กลุ่มภาคประชาชน...

07/05/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน อปสข.เขต 6 ระยอง...

04/05/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

“ สปสช.ผนึกกำลังร่วมกันสรุปบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ กองทุนตำบล”...

28/04/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

“ สปสช.เขต 6 สปสช.จัดรับฟังความคิดเห็นปี 2565 ‘กลุ่มผู้ใช้แรงงาน’ รับทราบปัญหาผู้ใช้สิทธิบัตรทองและผู้ใช้สิทธิประกันสังคมในแคมป์คนงาน”...

05/04/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

"เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ"...

27/03/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

"ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพร้อมให้บริการประชาชน"...

27/03/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

“ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ร่วมกับ สปสช.เขต 6 ดูแลติดตามผู้ป่วยโควิค”...

28/01/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

“สปสช.ระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”...

09/12/2564

อ่านเพิ่มเติม